Czas

10 września 2016 | Autor Więcej

Temat: Czas.

Czas słoneczny – czas oparty na dobowym ruchu Słońca. Ustalany dla danej miejscowości na podstawie wysokości Słońca nad widnokręgiem. Na tym samym południku wszystkie miejscowości mają ten sam czas słoneczny

Nie ma zastosowania, bo w sąsiednich miejscowościach musiałby być inny czas.

[youtube=www.youtube.com/watch?v=rSiHUAdVRNM]

Obliczamy na podstawie różnicy długości geograficznej.

Czas

[prettyfilelink size=”” src=”https://creative.ostrowski.czest.pl/wp-content/uploads/2014/12/czas.pdf” type=”pdf”]Rachuba czasu[/prettyfilelink]

Czas uniwersalny UTC– stanowi podstawę rachuby czasu, liczy się go według czasu słonecznego dla południka 0º, przechodzącego przez Greenwich w Londynie

Czas strefowy – czas liczony na podstawie podziału Ziemi na 24 strefy czasowe co 15º długości geograficznej.

Podział rozpoczęto od południka 0 UTC. Każda strefa co 15º ma czas większy o godzinę na wschód lub mniejszy na zachód.

Czas urzędowy– czas wprowadzany przez państwo, aby na jego terenie mimo położenia w innej strefie obowiązywał ten sam czas. Polska w lecie ma czas wschodnioeuropejski (+2h) a zimą środkowoeuropejski (+1h)

Obliczanie czasu strefowego – (podrcznik str. 54)

Międzynarodowa linia zmiany daty – wyznacza ją południk 180º. Różnica czasu po obu jej stronach wynosi 24 godziny.

Przekraczając linię z półkuli wschodniej na zachodni odejmujemy dobę (poniedziałek staje się niedzielą)

Przekraczając linię z półkuli zachodniej na wschodnią dodajemy dobę (niedziela staje się poniedziałkiem)

Linia zmiany daty

Kalendarz:

a) juliański– kalendarz słoneczny, rok składa si z 365 dni, a co 4 lata będzie 366

b) gregoriański– 1582 r. – lata kończące stulecia są przestępne, jeżeli określające je liczby dzielą się przez 400 (jest podzielny przez 4, ale nie jest podzielny przez 100 lub jest podzielny przez 400.)

Zadanie:

1. Która godzina czasu słonecznego i strefowego jest teraz w Delhi jeżeli w Tunisie jest teraz 5:00?

2. Podkreśl lata przestępne: 1344, 1600, 1726, 1924, 2000

Pytania do lekcji:

1. Co to jest czas słoneczny?

2. O jaki kąt obróci się Ziemia w ciągu 45 minut, 90 minut

3. Oblicz czas słoneczny między dwoma miastami.

4. Co to jest Międzynarodowa linia zmiany daty?

5. Oblicz czas strefowy między dwoma miastami.

6. Czy rok …. jest rokiem przestępnym?

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Ziemia we Wszechświecie

Comments are closed.