Gleby w Polsce

5 grudnia 2017 | Autor Więcej

 Temat: Gleby w Polsce

Gleby w Polsce wytworzyły się  w czwartorzędzie w wyniku działalności lądolodu, wód polodowcowych, wiatru i rzek. Osady to: piaski, żwiry, gliny i lessy.

Budowa gleby:

 • poziom próchniczy

 • poziom wymywania

 • poziom wmywania

 • skała macierzysta

 

 

 

Gleby strefowe – zależne od klimatu

  • bielicowe  – – na piaskach i żwirach – niezbyt duża zawartość  próchnicy (las iglasty)
  • brunatne i płowe – na podłożu gliniastym – bardziej żyzne niż  bielicowe (las liściasty)
  • czarnoziemy  – na lessach – bardzo żyzne – roślinność  stepowa (trawy) – Wyżyna Lubelska, Nizina Śląska, okolice Sandomierza

Gleby astrefowe  – występują  wszędzie

  • czarne ziemie  – podmokłe tereny pobagienne –duża zawartość  próchnicy – Nizina Wielkopolska, Śląska, Pojezierze Kujawskie
  • mady  – w dolinach rzek – najwięcej Żuławy Wiślane
  • rędziny  – na skałach wapiennych – Wyżyna Krakowsko – Częstochowska
  • górskie –  inicjalne
  • bagienne

Klasa bonitacyjna  – określa żyzność  gleby

Degradacja gleb: wypalanie traw, wycinka lasów, niewłaściwa melioracja, zanieczyszczenia atmosferyczne

Zabiegi agrotechniczne –  czynności mające na celu pielęgnowanie gleby.

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Środowisko przyrodnicze Polski

Comments are closed.