Gospodarka w cieniu Alp

16 lutego 2013 | Autor Więcej

KRAJE ALPEJSKIE

 • Alpy są najwyższymi górami Europy
  • Położenie najwyższych szczytów – Mont Blanc (Francja + Włochy), Monte Rosa (Włochy), Matterhorn (Szwajcaria), Grossglockner (Austria)
  • Klimat górski = wraz z wysokością spada temperatura i wzrasta ilość opadów atmosferycznych; wieją górskie wiatry (z południa ciepły i suchy fen)
Roślinność gór ubożeje wraz z wzrostem wysokości:

– las liściasty

– las mieszany

– las iglasty (świerk, jodła, sosna górska)

– roślinność piętra alpejskiego (kosodrzewina, hale alpejskie)

– turnie i śniegi (mchy i porosty), lodowce górskie 2500 m n.p.m.;

Zakaz zmniejszania powierzchni lasów, dzięki czemu ulegają one powiększaniu (chronią przed lawinami, powodziami i erozją gleb)

 • Żyją tam kozice, koziorożce alpejskie, świstaki
 • Rzeki w Alpach biorą początki Ren i Rodan – najwyższe stany wiosną i latem, podczas topnienia śniegu i lodowców
 • Aby chronić naturalne środowisko Alp, powstało tam wiele parków narodowych i rezerwatów przyrody
  • Góry przyciągają do siebie rocznie kilkanaście milionów turystów; doskonale rozwinięta sieć dróg i linii kolejowych oraz liczne tunele skracające drogę przez góry, a także nowoczesne lotniska
  • Trudne warunki do rozwoju rolnictwa– górzyste ukształtowanie powierzchni, słabe gleby, górski klimat = importowanie produktów rolnych; na łąkach i pastwiskach chowie się bydło i owce

Szwajcaria

Konfederacja Szwajcarska – Berno – 7,5 mln mieszkańców – 41,3 tys. km² – języki niemiecki, francuski, włoski, retoromański – pieniądz, 1 frank szwajcarski czyli 100 rappów.

Sąsiadami są Włochy, Francja, Niemcy, Lichtenstein, Austria.

Szwajcarskie wyroby mleczne to sery i czekolady „Chodzić jak w szwajcarskim zegarku”; „Szwajcarski bank” Powstał w 1967 pierwszy tunel drogowy; w 1970 powstał Tunel św. Gotharda.

Jest państwem neutralnym – nie należy do ONZ, NATO i Unii Europejskiej; również przeszłości nie angażowała się w życie Europy, nie brała udział w wojnach, bitwach, nie zawierała umów i paktów z innymi krajami itd.… Jest siedzibą wielu organizacji międzynarodowych – Czerwony Krzyż, agencje ONZ Największe porty szwajcarskie to Zurych i Genewa Miasta – Genewa, Berno, Bazylea, Zurych

Austria

Republika Austrii – Wiedeń – 8,2 mln mieszkańców – 83,9 tys. km² – język niemiecki – pieniądz, 1 euro = 100 centów

Sąsiadami są Lichtenstein, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Włochy, Szwajcaria

Do Austrii przybywa rocznie więcej turystów niż do Szwajcarii Należy do ONZ i Unii Europejskiej, od wieków jest państwem, wdającym się w różne wojny i bitwy – odsiecz Wiednia, rozbiory i zabory Polski Wiedeń = metropolia -> leży nad Dunajem, przechodzą przez niego szlaki turystyczne, jest dawną stolicą ogromnego cesarstwa Miasta – Graz, Wiedeń, Linz, Salzburg

Liechtenstein

Księstwo Lichtensteinu – Vaduz – 35 tys. mieszkańców – 160 km² – język niemiecki – pieniądz, frank szwajcarski

Państwo w całości leży w Alpach

Gospodarowanie:

 • surowy klimat słabe gleby, strome stoki – utrudniaj rozwój rolnictwa – uprawa owsa i ziemniaków,
 • duży udział łąk i pastwisk
 • hodowla zwierząt – kozy, owce , bydło – z mleka sery i czekolada · rozwój hydroenergetyki – dzięki dużym spadkom rzek (Austria – 70% energii)
 • niewielkie złoża surowców mineralnych
 • rozwój przemysłu farmaceutycznego i precyzyjnego – nie wymagają surowców
 • dynamiczny rozwój turystyki – wspinaczka wysokogórska (Eiger, Matterhorn), zabytkowe miasta – Wiedeń, Lozanna, Genewa · bankowość i ubezpieczenia – usługi finansowe – Szwajcaria

Pytania do lekcji:

1. Podaj charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego krajów alpejskich.

2. Wykaż wpływ Alp na dwa wybrane działy gospodarki krajów alpejskich.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób występowanie wysokich gór wpływa na rozmieszczenie ludności w krajach alpejskich.

Tagi: ,

Kategoria: Europa, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.