Ludność w Polsce

14 grudnia 2017 | Autor Więcej

 Temat: Ludność w Polsce

Demografia  – nauka o zróżnicowaniu ludności

Spis powszechny  – źródło informacji o liczbie ludności w kraju.

Piramida wieku  – wykres przedstawiający strukturę  wieku i płci ludności

Piramida wieku dla Polski

Liczba ludności  Polski – 38,2 mln – 8 miejsce w Europie.

 

Czynniki wpływające na liczbę  ludności Polski:

a. II wojna światowa, (z 35 zmalała d0 23,6 mln 1946 r.)

b. emigracja

c. przyrost naturalny – spadek liczby urodzeń  obecnie wywołany jest:

·  nieskuteczną  polityką  prorodzinna i mieszkaniową,

·  nieustabilizowana kondycja finansowa młodych ludzi,

·  obawy związane z pogorszeniem sytuacji materialnej,

·  lęk przed utratą  pracy

·  upowszechnienie modelu rodziny 2+1

Zmiany ludności w Polsce

Zmiany ludności w Polsce

WPN = (PN: liczba ludności) x 1000 – wynik w ‰ – współczynnik przyrostu naturalnego

Przyrost naturalny

PN = U – Z

Współczynnik przyrostu naturalnego 1‰

Saldo migracji

Sm = ( I – E)  – saldo migracji ujemne (14 tys. osób -0,4‰ ) – na każde 1000 ubyło 4 osoby

Współczynnik przyrostu rzeczywistego  – informuje o rzeczywistej liczbie ludnoś ci w kraju

Prz = Pn + Sm (obecnie wynosi 1‰)

Struktura płci i wieku

· długość życia kobieta –  80,1, mężczyzna – 71,5 lat

· na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet

· rodzi  się  więcej chłopców  niż  dziewczynek

Zadanie:

1. Liczba ludności państwa wynosi 78 mln, urodzenia 65 tys., zgony 74 tys, emigranci 17 tys. imigranci 44 tys. Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego i współczynnik salda migracji.

2. Oblicz o ile zmieniła się  liczba ludności kraju, jeżeli w tym roku wynosi 40 mln osób, urodzenia 386 tys. , zgony 366 tys., emigranci 22 tys. imigranci 15 tys.

Pytania do lekcji:

1. Co to jest demografia.

2. Co przedstawia piramida wieku.

3. Omów czynniki wpływające na zmiany liczby ludności w Polsce po II wojnie światowej.

4. Jak wygląda przyrost naturalny, rzeczywisty oraz saldo migracji w Polsce?

6. Omów strukturę  płci i wieku ludności Polski

 

 

Tagi: , , ,

Kategoria: Geografia, Ludność i urbanizacja, Notatki z geografii

Comments are closed.