Jak powstaje wiatr?

27 stycznia 2015 | Autor Więcej

Temat: Jak powstaje wiatr?

Ciśnienie atmosferyczne (spada z wysokością) – to nacisk powietrza na powierzchnię Ziemi. Im więcej powietrza, tym większy nacisk.

Jednostka ciśnienia – hektopaskal (hPa) –  normalne ciśnienie to 1013 hPa na poziomie morza

Izobara – linia łącząca punkty o tym samym ciśnieniu

Wyż baryczny – obszar podwyższonego ciśnienia w którym izobary rosną do środka.

Niż baryczny – obszar obniżonego ciśnienia, w którym izobary maleją do środka.

Wiatr – ruch powietrza od ciśnienia wysokiego do niskiego (od wyżu do niżu)

Ośrodki baryczne

Wiatry:

a) stałe wieją przez cały rok w tym samym kierunku

· pasat wieje od wyżów zwrotnikowych do równika i skręcają na półkuli północnej wieją z NE na SW na półkuli południowej z SE na NW)

Wiatry stałe

b) okresowe – zmieniają kierunek w zależności od pory roku lub dnia: bryza, monsun , lokalny (fen – halny)

· Cyklony tropikalne (huragany lub tajfuny) – występują w strefie międzyzwrotnikowej, nad gorącymi oceanami obserwuje się silne prady wstępujące, które mogą doprowadzić do powstania wielkich wirujących układów bardzo niskiego ciśnienia. Powodują powstanie wiatrów o niszczycielskiej mocy przekraczających prędkość 250 km/h. W oku cyklonu panuje bezwietrzna i słoneczna pogoda.

Cyklon

· Monsun – wiatr okresowy zmieniający kierunek latem i zimą w wyniku zmiany ciśnienia między lądem a oceanem (południowa i południowo – wschodnia Azja)

· Bryza – wiatr wiejący nad morzem zmienia kierunek w ciągu dnia i nocy w wyniku zmiany ciśnienia między lądem a morzem

Monsun i bryza

Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może wchłonąć (wilgotność powietrza)

Wilgotność względna – wyrażana w procentach – zawartość pary wodnej w powietrzu.

Kondensacja – przejście ze stanu gazowego w stan ciekły

Resublimacja – przejście ze stanu gazowego w stan stały (powstają chmury, a przy gruncie mgła)

Osady atmosferyczne:

a) rosa – powstaje w dodatniej temp. w wyniku skraplania pary wodnej, po zetknięciu z chłodnym powietrzem

Rosa

b) szron – powstaje jak rosa, przy ujemnej temperaturze

Szron

c) szadź – ma postać białej skorupy powstaje w ujemnej temperaturze w wyniku zamarzania pary wodnej po zetknięciu z wychłodzoną powierzchnią

Szadź

Rozkład opadów na ziemi jest nierównomierny (największy opad występuje w klimacie monsunowym Cerapundźi 11 tys. mm)

Rodzaje opadów:

a. frontalne – powstają na styku dwóch różnych mas powietrza.

b. konwekcyjne – związane ze wznoszeniem powietrza (deszcze zenitalne)

c. orograficzne – związane ze wznoszeniem powietrza po stoku

Chmury deszczowe:

a) warstwowe – dają mżawkę

b) kłębiaste – warstwowe – słabe opady

c) deszczowe – warstwowe – długotrwały opad deszczu

Zadanie:

1. Oblicz średnią i amplitudę temperatury: a) 500: (20C) b) 1000: (50C) c) 1500 : (80C) d) 2000: (-30C)

Pytania do lekcji:

1. Podaj przyczyny powstawania wiatru.

2. Wyjaśnij pojęcia: „ciśnienie atmosferyczne”, „izobara”, „huragan”

3. Wymień rodzaje poznanych wiatrów.

4. Przedstaw za pomoc izobar wyż i niż baryczny o wartościach 1000 hPa, 1005 hPa, 1010 hPa

5. Co to jest wilgotność względna?

5. Jak powstają chmury?

6. Wymień rodzaje osadów atmosferycznych i wyjaśnij, jak powstają?

7. Wyjaśnij mechanizm tworzenia opadów orograficznych lub konwekcyjnych.

Tagi: , ,

Kategoria: Atmosfera, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.