Jeziora, bagna i wody podziemne

10 marca 2013 | Autor Więcej

Temat: Jeziora i bagna – wody podziemne.

Jezioro – zagłębienie terenu powstałe w sposób naturalny wypełnione wodą.

Pojezierze – teren z dużą ilością jezior pochodzenia polodowcowego.

Najgłębsze jeziora – Bajkał 1620m, Tanganika

Największe jeziora – Morze Kaspijskie

Jeziora odpływowe – gdy z jeziora wypływa rzeka

Przepływowe– gdy przez jezioro przepływa rzeka

 

Podział jezior:

a) tektoniczne – najgłębsze na świecie, powstałe w wyniku ruchów tektonicznych (Bajkał, Tanganika)

b) przybrzeżne – przez odcięcie mierzeją zatoki morskiej, (Łebsko, Gardno, Jamno)

c) krasowe – w zagłębieniach krasowych, (Pilitwickie)

d) wulkaniczne – w kraterach wygasłych wulkanów (Keli Mutu, Como)

e) polodowcowe – morenowe (Śniardwy, Mamry) , rynnowe (Hańcza, Gopło)

f) cyrkowe – w dawnym polu firnowym, w górach (Morskie Oko, Wielki Staw Gąsienicowy)

 

Sztuczne zbiorniki – tworzy się je na rzekach budując zapory (funkcje – przeciwpowodziowe, energetyczne, rekreacyjne) np.: Włocławskie, Jeziorsko, Siemianowickie, Goczałkowickie, Solińskie

Wieczna zmarzlina – stale zamarznięty grunt na terenach z ujemną temperaturą przez większą część roku.

Staw – mały zbiornik wodny utworzony przez człowieka, zwykle w celu hodowli ryb.

Bagno – obszar ze stale przesiąkniętym gruntem. (Dolina Biebrzy – Polska)

Wody podziemne – wody pod ziemią zwykle w wyniku wsiąkania wód opadowych przez skały przepuszczalne

Zwierciadło wód podziemnych – lustro wody, górna granica wody podziemnej

Warstwa wodonośna – skały w których krąży woda podziemna

Źródło – miejsce wypływu wody podziemnej na powierzchnię

Wody artezyjskie – wody pod dużym ciśnieniem występujące w niecce artezyjskiej miedzy dwoma warstwami skał nieprzepuszczalnych (Australia, Afryka, Kotlina Warszawska)

Wody termalne (cieplice)– woda, której temperatura przekracza średnią roczną temperaturę miejsca występowania (cieplice >200C) Lądek Zdrój, Podhale, Cieplice

Wody geotermalne – wody ogrzane ciepłem wnętrza Ziemi – Bukowina Tatrzańska

Gejzery – wody w pobliżu wulkanów, temp. dochodzi do 1200C, wyrzuca wodę w stałych odstępach czasu – Islandia, Płw. Kamczatka

Wody mineralne – wody lecznicze zawierają powyej 1g/l minerałów (Kudowa-Zdrój, Iwonicz Zdrój)

 

Zadanie domowe:

a) Podaj współrzdne geograficzne dowolnie wybranego jeziora lub sztucznego zbiornika wodnego i opisz go z wykorzystaniem dostępnych źródeł geograficznych i tabeli na końcu podręcznika.

b) Oblicz odległość rzeczywistą miedzy dwoma dowolnymi jeziorami oraz różnicę czasu słonecznego i strefowego.

Pytania do lekcji:

1. Wymień typy jezior i ich przykłady.

2. Narysuj jezioro przepływowe i bezodpływowe.

3. Pokaż na mapie największe i najgłębsze jeziora świata.

4. Pokaż na mapie słone jeziora.

5. Pokaż 3 sztuczne zbiorniki.

6. Wyjaśnij pojęcia: „warstwa wodonośna”, „zwierciadło wód podziemnych”, „wody artezyjskie”, „źródło”, wody geotermalne”

7. Wymień przykłady gospodarczego wykorzystania wód podziemnych.

8. Podaj przykłady miejsc występowania wód artezyjskich i wód geotermalnych.

 

Tagi: ,

Kategoria: Geografia, Hydrosfera, Notatki z geografii

Comments are closed.