„Karuzela” Ziemia

10 grudnia 2014 | Autor Więcej

Temat: „Karuzela” Ziemia.

Ruch obrotowy – ruch jaki wykonuje Ziemia dookoła własnej osi w ciągu 24 godzin (doby) z zachodu na wschód.

360º : 24 godz. = 15º

1 godz – 15º

60min: 15 = 4min

 – 4 min

W czasie ruchu obrotowego bieguny są nieruchome, największą prędkość obrotu mają punkty na równiku.

[youtube=www.youtube.com/watch?v=SdEyCCSeeus]

Gnomon – pionowy pręt, kij o wysokości 1m służący do wyznaczania południka miejscowego

Górowanie Słońca – moment w którym Słońce znajduje się najwyżej na sklepieniu niebieskim.

Następstwa ruchu obrotowego Ziemi:

a) występowanie dnia i nocy,

b) pozorna wędrówka ciał po sklepieniu niebieskim

c) spłaszczenie Ziemi na biegunach,

d) siła Coriolisa – powoduje odchylenie ciał znajdujących się w ruchu (wiatry, nurt rzeki) w prawo na półkuli północnej i w lewo na południowej

Zadanie:

1. O jaki kąt obróci się Ziemia w ciągu 1 godziny 50 min.?

2. W ciągu ilu minut Ziemia obróci si o kąt 64º?

Pytania do lekcji:

1. Co to jest ruch obrotowy?

2. Do czego służy gnomon?

3. Podaj szerokość geograficzną na której dwa razy w ciągu roku przedmioty nie rzucaj cienia w południe.

4. Co to jest górowanie Słońca?

5. Wymień następstwa ruchu obrotowego Ziemi.

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Ziemia we Wszechświecie

Comments are closed.