Mapa – obraz Ziemi

12 września 2017 | Autor Więcej

Temat: Mapa – obraz Ziemi

Mapa – obraz ziemi wykonany w pomniejszeniu (skali), widziany z góry, obejmujący duży obszar, posiada siatkę kartograficzną, uwzględnia krzywiznę Ziemi

Plan – obraz niedużego obszaru wykonany w dużej skali, posiada siatkę kwadratów lub prostokątów, traktuje powierzchnię Ziemi jako płaski obszar (nie uwzględnia krzywizny).

Elementy mapy:

a) treść

b) skala mapy – określa ile razy odległość w terenie została pomniejszona na mapie

Rodzaje skal:

– liczbowa 1 : 200 000

– mianowana    1 cm-200 000 cm

1cm – 2000m

1cm – 2km

– liniowa

c) siatka kartograficzna (odwzorowanie: azymutalne, stożkowe, walcowe)

d) znaki umowne (sygnatury) wyjaśnione w legendzie

Generalizacja mapy – uproszczenie treści mapy poprzez umieszczenie najważniejszych obiektów za pomocą sygnatur.

Podział map:

a) ze względu na skalę:

– topograficzne – przedstawiają nieduże fragmenty terenu i są w dużej skali 1 : 10 000 do 1 : 200 000

– przeglądowo-topograficzne w skali od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000

– przeglądowe – obejmują duże obszary wykonane w małej skali mniejsze niż 1 : 1 000 000

b) ze względu na treść

– tematyczne – obrazują najczęściej jedno zjawisko – mapy samochodowe, gleb, surowców mineralnych

– ogólnogeograficzne – prezentują najważniejsze elementy krajobrazu – ukształtowanie terenu, rozmieszczenie wód, położenie miast

[scribd id=240978507 key=key-cJuO3NBN2Jahoz8Bd0Hx mode=slideshow]

 

Zadanie:

1. Na mapie w skali 1: 2000 odległość z miasta A do B wynosi 12,5 cm. Ile wynosi odległość rzeczywista?

2. W jakiej skali wykonano mapę, jeżeli odległość z miasta C do D wynosi 6 km, a na mapie 30cm.

3. Ile wynosi azymut geograficzny Zakopanego, Zielonej Góry, Olsztyna względem miejscowości w której mieszkasz?

 

Pytania do lekcji:

1. Podaj różnicę między planem a mapą?

2. Wymień wspólne i różne cechy planu i mapy.

3. Dokonaj podziału map.

4. Dokonaj podziału skal mapy.

 

Tagi: , , , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Podstawy geografii

Comments are closed.