Mozaika społeczna obu Ameryk

5 listopada 2013 | Autor Więcej

Temat: Mozaika społeczna obu Ameryk

Współczesna ludność Ameryki tworzy mozaikę narodów, odmian człowieka, kultur i religii, która jest efektem imigracji.

Najgęściej zaludnione rejony to

· wschodnie wybrzeża obu Ameryk (łagodny klimat, nizinna rzeźba terenu),

· rejon Wielkich Jezior.

Najsłabiej zaludnione rejony – tereny zimne i wilgotne oraz wysokie góry

Gęstość zaludnienia na świecie

 

Imigracja – napływ ludności na dane terytorium

Emigracja – odpływ ludności z danego terytorium

Rasy główne:

Zróżnicowanie rasowe świata

Rasy mieszane:

Metys – mieszaniec białego i Indianina (rasa żółta)

Mulat – potomek osób należących do odmiany białej i czarnej

Zambos – potomkowie Indian i osób należących do odmiany czarnej

 

Naturalni mieszkańcy Ameryki to: (Indianie, Eskimosi i Aleuci)

 

Różnorodność w strukturze etnicznej państw Ameryki:

Peru (Indianie 45%, Metysi 37%, biali 15%

Argentyna – biali 97%

Brazylia – (biali 54%, Mulaci 39%, czarni 6%)

USA – biali 80%, czarni 13%, żółci 5%)

 

Tygiel kultur – mieszanie się elementów kultury rdzennej ludności, europejskich kolonizatorów i afrykańskich niewolników

· (tango argentyńskie – niewolnicy gaucho – pasterze z pampy i emigranci z Włoch i Hiszpanii)

· jazz – powstał w USA – połączenie elementów afrykańskich i europejsko – amerykańskiej

 

Oba kontynenty cechuje jednolitość językowa i religijna.

Język świataReligie świata

Przeważająca część mieszkańców posługuje się językiem angielskim lub hiszpańskim (od Meksyku po Argentynę – wyjątek Brazylia) a dominującą religią jest chrześcijaństwo oraz protestantyzm.

 

Saldo migracji – różnica miedzy liczbą imigrantów a emigrantów

[ Sm = I – E]

 

Dodatnie saldo migracji mają USA i Kanada – przybywają imigranci w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.

Zadania:

1. Odczytaj współrzędne geograficzne Jeziora Michigan.

2. Oblicz rozciągłość równoleżnikową między Quito a Brasilia.

3. Oblicz saldo migracji wiedząc, że liczba emigrantów wyniosła 22 tys. a liczba imigrantów 17 tys.

Pytania do lekcji:

1. Podaj powierzchnie obu Ameryk.

2. Co to jest Ameryka Łacińska?

3. Porównaj ukształtowanie powierzchni obu kontynentów.

4. Wskaż największe góry obu kontynentów i pokaż najwyższe szczyty.

5. Wyjaśnij podobieństwa w ukształtowaniu powierzchni obu kontynentów.

6. Jakie czynniki wpływaj na klimat obu Ameryk?

7. Pokaż strefy klimatyczno – krajobrazowe obu Ameryk.

8. Pokaż na mapie najdłuższe rzeki i największe jeziora obu kontynentów.

9. Dlaczego współczesna ludność Ameryki stanowi mieszankę ras?

10. Wymień znane ci mieszanki ras?

11. Co oznacza pojecie tygiel kultur?

12. Jak oblicza się saldo migracji?

 

 

Tagi: , ,

Kategoria: Ameryka, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.