O czym będziemy się uczyć na lekcjach geografii?

5 września 2017 | Autor Więcej

Temat: O czym będziemy się uczyć na lekcjach geografii?

Geografia – nauka zajmująca się badaniem naszej planety pod względem przyrodniczym i społeczno –gospodarczym. (litosferą, hydrosferą, atmosferą, biosferą i pedosferą)

Termin geografia wprowadził jako pierwszy Eratostenesz Cyreny – pierwszy dokonał pomiaru obwodu Ziemi

Podział nauk geograficznych:

· Geografia fizyczna – zajmuje się budową wnętrza Ziemi oraz czynnikami kształtującymi jej powierzchnię (np. geologia, meteorologia, sejsmologia)

· Geografia społeczno ekonomiczna – zajmuje się gospodarką, rozmieszczeniem ludności

· Geografia regionalna – zajmuje się problematyką geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej na wybranym obszarze.

Źródła informacji geograficznej:

· obserwacje terenowe,

· Internet, mapy,

· atlasy,

· roczniki statystyczne,

· podręczniki,

· urzędy

Poglądy na temat kształtu Ziemi:

a) kula –b) elipsoida obrotowa — c) geoida

a) Arystoteles – IV w. p.n.e. – pierwszy podał dowody na kulistość Ziemi

b) Eratostenes

c) Mikołaj Kopernik –XVI w.

Współcześnie:

Elipsoida obrotowa – bryła w kształcie koła spłaszczona na biegunach wykonująca obrót wokół własnej osi

Geoida – elipsoida obrotowa o bardziej nieregularnych kształtach (ukształtowanie terenu)

Rozmiary Ziemi

Rozmiary Ziemi

 

Zadanie:

1. Skorzystaj z dostępnych źródeł geograficznych i napisz 5 zdań dotyczących Eratostenesa.

2. Narysuj elipsoidę obrotową i geoidę prezentujące kształt Ziemi.

 

Pytania do lekcji:

1. Kto jako pierwszy wprowadził termin geografia?

2. Dokonaj podziału nauk geograficznych.

3. Wymień nazwiska uczonych, którzy przyczynili się do poznania kształtu Ziemi

4. Podaj różnicę miedzy elipsoidą obrotową a geoidą.

5. Wymień źródła informacji geograficznej.

6. Podaj wymiary Ziemi.

 

 

 

Tagi: , , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Podstawy geografii

Comments are closed.