Pierwsze mocarstwo świata – USA

17 listopada 2013 | Autor Więcej

Temat: Pierwsze mocarstwo świata – USA.

 

USA – Waszyngton, liczba ludności 307 mln, urbanizacja 82%

Sąsiedzi – Kanada i Meksyk.

 

Najlepiej gospodarczo rozwinięte państwo świata, którego gospodarka opiera się na usługach.

 

Podział kraju na stany (50) – Alaska (49) i Hawaje (50) poza obszarem państwa

„Kraj krajów, naród – narodów” – kraj imigrantów, w którym mieszają się rasy, narody, religie.

Obecnie najwięcej potomków przybyszów z Europy (Brytyjczyków, Irlandczyków, Włochów, Niemców, Polaków),

Latynosi 15%, Afroamerykanie 13%, Azjaci 4%, rdzenni mieszkańcy – Indianie, Eskimosi i Aleuci 1%

 

Cechy gospodarki:

a) bardzo wysokie PKB 14,2 bln dolarów, (24% PKB) – przekraczając łączny PKB Japonii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii

b) 79,6% stanowią usługi (pośrednictwo finansowe, ubezpieczenie, bankowość, transport i handel),

c) 19% przemysł:

· nowoczesny przemysł: eksport maszyn i urządzeń dla przemysłu, środków transportu i wyrobów elektronicznych

· bogactwo zasobów naturalnych (węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, ruda miedzi, srebro i złoto)

· bardzo dobrze rozwinięty przemysł high – tech. (spadek znaczenia górnictwa i hutnictwa) –

 

Dolina Krzemowa z wieloma technopoliami (obszar z duża ilością zakładów high – tech.)

Produkt światowy brutto – wartość wszystkich wytworzonych na świecie towarów usług w danym roku

 

Regiony gospodarcze:

a) Wielki Obszar Przemysłowy – od wybrzeża Atlantyku przez Appalachy po Wielkie Jeziora

(węgiel, gaz, ruda żelaza) hutnictwo Cleveland, Pittsburgh, samochodowy (Detroit) i high –tech. (Boston, Nowy Jork)

b) Region południowy (Nizina Atlantycka, Zatokowa, Wielkie Równiny) – ropa naftowa i gaz ziemny – przemysł petrochemiczny (Huston i Nowy Orlean), uprawa bawełny, trzciny cukrowej, ryżu

c) Region środkowego zachodu (rolniczy) – wschodnia część Wielkich Równin i Niziny Wewnętrzne –3/4 krajowej produkcji kukurydzy, soja, pszenica, hodowla trzody chlewnej i bydła

d) Zachodni region pasterski – zachodnia część Wielkich Równin, Góry Skaliste, Wyżyna Kolorado – hodowla bydła mięsnego i owiec

e) Region nadpacyficzny – wybrzeże Pacyfiku, Alaska – przemysł lotniczy (Seattle Portland, high – tech. – Kalifornia, ropa naftowa – Alaska

 

Spichlerz świata – (0,6%) zatrudnionych w rolnictwie, dobre gleby, warunki klimatyczne, rozległe obszary równinne – największy na świecie producent soi, kukurydzy, wołowiny i mleka

 

Farmy – charakterystyczne prywatne gospodarstwa rolne o bardzo dużej powierzchni cechujące się wysokim poziomem mechanizacji, specjalizacją produkcji

Transport – największa na świecie sieć linii kolejowych, dróg kołowych oraz rurociągów autostrad (75 tys. km).

Urbanizacja – proces rozwoju istniejących miast przez powiększenie granic miasta, wzrost liczby ludności i rozwój nowych miast. Cecha miast – centra „City” charakteryzuje wysoka zabudowa z siedzibami giełd, banków, ludzie mieszkają na przedmieściach.

Megalopolis – silnie zurbanizowany obszar powstały z połączenia kilku aglomeracji.

Boswash

Aglomeracja – zespół miejski złożony z kilku miast, z których jedno pełni funkcję dominującą.

 

Pytania do lekcji:

1. Podaj trzy argumenty świadczące o dominującej roli USA w gospodarce światowej.

2. Dlaczego Stany Zjednoczone nazywamy często krajem imigrantów?

3. Omów zjawisko urbanizacji w USA.

4. Pokaż główne regiony przemysłowe USA

Tagi: ,

Kategoria: Ameryka, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.