Pogoda i klimat

25 lutego 2015 | Autor Więcej

Temat: Pogoda i klimat

Pogoda – chwilowy stan atmosfery w danym miejscu i czasie.

Elementy pogody: temperatura, opady, zachmurzenie, kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne.

Klimat: powtarzający się co roku na danym obszarze przebieg pogód stwierdzony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki klimatotwórcze:

  • szerokość geograficzna,
  • oddalenie od mórz i oceanów,
  • prądy morskie,
  • wysokość nad poziomem morza
  • ukształtowanie powierzchni

Strefy klimatyczne Ziemi:

a. klimat równikowy – szer. 00, brak pór roku, bardzo ciepło 250, duży opad cały rok > 2 tys. mm

b. klimat zwrotnikowy – szer. 230 27′ – duże dobowe amplitudy temp. bardzo gorąco cały rok,bardzo mały opad deszczu.

c. klimat podzwrotnikowy – szerokość około 400, gorące suche lato, deszczowa ciepła zima,

d. klimat umiarkowany – szerokość 500, wystpują 4 pory roku, dużo odmian w zależności od oddalenia od morza oraz położenia

e. klimat okołobiegunowy – przez cały rok ujemna temperatura i brak opadów deszczu.

Strefy klimatyczne Ziemi

Zadanie:

1. Na podstawie klimatogramów w podręczniku porównaj dwie wybrane strefy klimatyczne

Pytania do lekcji:

1. Czym różni się klimat od pogody?

2. Pokaż na mapie i omów cechy klimatu np. równikowego, zwrotnikowego, podbiegunowego.

Tagi: ,

Kategoria: Atmosfera, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.