Położenie i granice Polski

3 października 2017 | Autor Więcej

Temat: Położenie i granice Polski

Cechy położenia Polski: powierzchnia 312,7 tys. km2  – 9 miejsce w Europie i 63 w świecie pas wód terytorialnych  – 12 mil morskich (1 mila – 1852 m)

Położona w centralnej Europie na terenie Niż u Środkowoeuropejskiego (w którego skład wchodzi Niż Polski) – najwyższy punkt tego nizinnego terenu – Wieżyca 329 m n.p.m.

Skrajne punkty :

  • na północy – Przylądek Rozewie – 540 50’N
  • na południu – szczyt Opołonek (Bieszczady) – 490 N
  • na wschodzie – kolano Bugu (Horodło, Hrubieszów)240 E
  • na zachodzie – kolano Odry (Cedynia) 140 E

Sąsiedzi : do 1989 r (ZSRR, Czechosłowacja, NRD) –

  • na zachodzie Niemcy
  • na południu – Czechy (790km), Słowacja
  • na wschodzie – Ukraina, Białoruś , Litwa(104km), Rosja (Obwód Kaliningradzki)
  • na północy – Morze Bałtyckie

Konsekwencje rozciągłości południkowej: latem na wybrzeżu dzień  jest dłuższy o ponad godzinę  niż  na południu

Konsekwencje rozciągłości południkowej: na wschodzie dzień  wstaje wcześniej o 40 min. niż  na zachodzie

Zadania:

1. Oblicz na jakiej wysokości góruje Słońce w dwóch różnych miejscowościach w Polsce 22 czerwca i 22 grudnia – podaj wniosek

2. Odczytaj współrzędne geograficzne dwóch różnych miejscowości w Polsce

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Środowisko przyrodnicze Polski

Comments are closed.