Problemy gospodarcze oraz demograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy

24 marca 2013 | Autor Więcej

Temat: Problemy gospodarcze oraz demograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Litwa – stolica Wilno, ludność: 3,5 mln, urbanizacja 67%,

Białoruś – stolica: Mińsk, ludność 9,6, urbanizacja 73%,

Litwa położona na Nizinie Wschodnioeuropejskiej – kraj nadbałtycki. Cechy: nizinne ukształtowanie, występowanie rzeźby polodowcowej, bagna i torfowiska.

Ukraina – drugie pod względem wielkości państwo Europy – przeważająca część kraju nizinna – Polesie, Nizina Czarnomorska, w centrum i na wschodzie Naddnieprzańska. Najwyższy szczyt – Howerla 2061 m. n.p.m.; urodzajne gleby czarnoziemy. Stolica: Kijów, powierzchnia 603 tys. km2, urbanizacja 68%, gęstość zaludnienia 77os./km2

  Litwa – najlepiej rozwinięty gospodarczo wschodni sąsiad Polski, usługi 63% PKB, ważną rolę odgrywa przemysł przetwórczy.

  Surowce mineralne w większości importowane.

  Mało żyzne gleby przyczyną znaczenia hodowli zwierząt (bydło)

  Białoruś – należy do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo państw Europy.

  Wolne tempo wprowadzenia reform, uzależnienie gospodarki kraju od Rosji, ważną rolę odgrywa przemysł – 40% w tworzeniu PKB.

  Uboga baza surowcowa – import ropy i gazu z Rosji, niska jakość i wysoka cena wytwarzanych towarów.

  Dużo łąk i pastwisk – znaczenie hodowli bydła mlecznego.

  Ukraina

  – korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa

  – klimat, nizinna rzeba terenu, czarnoziemy

  – 70% zajmują użytki rolne

  – bogactwo surowców mineralnych: węgiel kamienny – Zagłębie Donieckie, ruda żelaza – i manganu – Krzywy Róg

  Rozpad ZSRR przyczynił się do kryzysu w przemyśle i rolnictwie – powód upadku zakładów, bezrobocia, pogorszenia warunków życia

  Upadły sowchozy – państwowe gospodarstwa rolne i kołchozy – rolnicze spółdzielnie niewspierane przez państwo, zmalała produkcja rolna.

  Obecnie w fazie reform i prywatyzacji.

   

  Problemy demograficzne wschodnich sąsiadów:

  ujemny przyrost naturalny –z powodu:

  a) spadku urodzeń,

  • zubożenie społeczeństwa wywołany przemianami – wzrost bezrobocia
  • słaba kondycja finansowa wielu rodzin, brak perspektyw na poprawę,
  • kryzys rodzin – wzrost rozwodów, spadek zawieranych małżeństw

  b) wzrostu liczby zgonów:

  • pogorszenie opieki medycznej,
  • wzrost zjawiska alkoholizmu, nikotynizmu,
  • zwiększenie liczby zachorowa na AIDS – Ukraina.

  Zachodzi zjawisko depopulacji – spadku liczby ludności (do 2050 przewiduje się, że ludność Ukrainy zmniejszy się o połowę). Aby zapobiec depopulacji państwa te wydłużają urlopy macierzyńskie, wysokie zapomogi, płatne urlopy wychowawcze.

  c) migracje zarobkowe – Litwa

   

  Półwysep Krymski – ważny region turystyczny Ukrainy, śródziemnomorski klimat, klifowe wybrzeża, stepy, słone jeziora, piaszczyste plaże Morza Azowskiego.

  Jaskółcze Gniazdo niedaleko Jałty – obiekt architektoniczny.

   

  Pytania do lekcji:

  1. Przy pomocy mapy wykaż podobieństwa i różnice miedzy warunkami naturalnymi Litwy, Białorusi i Ukrainy.

  2. Podaj przyczyny kryzysu, który dotknął gospodarkę Ukraińską po rozpadzie ZSRR.

  3. Wymień przyczyny i skutki zmniejszania się liczby ludności wschodnich sąsiadów Polski.

  Tagi: , ,

  Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Sąsiedzi Polski

  Comments are closed.