Przedstawienie zjawisk na mapach – praca z mapą

14 września 2017 | Autor Więcej

Temat: Przedstawienie zjawisk na mapach – praca z mapą

Metody przedstawiania zjawisk:

a) kartogram – przedstawia natężenie zjawiska na danym terenie

b) kartodiagram – polega na przedstawieniu zjawiska na mapie za pomocą wykresów

c) izolinie – linie łączące punkty o tej samej wartości

d) sygnaturowa – polega na naniesieniu na mapę sygnatur pokazujących miejsce występowania zjawiska

Metody przedstawiania rzeźby terenu:

a) poziomicowa – łączy linie o tej samej wysokości n.p.m. (np. co 5,10,20, 50 lub 100),

izobata – głębokość,

izobara – ciśnienie,

izohieta – opady

b) skali barw hipsometrycznych

c) kreskowa

d) kopczykowa

Wysokość bezwzględna – obliczona od poziomu morza, naniesiona na mapy w m n.p.m. (rys. – litera B)

Wysokość względna – obliczona od podnóża do szczytu. (rys. litera A)

Wysokość bezwzględna i względna

Zdjęcia lotnicze pomagają kartografom w lokalizacji obiektów i naniesieniu ich za pomocą sygnatur.

Mapa samochodowa – posiada numery dróg, klas dróg, miejsca odpoczynku, pozwala obliczy odległość ( 1:200 000 – 1: 1000 000)

Mapa turystyczna – przedstawia rzeźbę terenu, cieki rowerowe, kempingi, lokalizacja schronisk, atrakcje turystyczne 1: 25 000, 1: 30 000 1: 5000)

Orientacja mapy – to takie ułożenie mapy, aby kierunki na mapie lub obiekty na mapie zgadzały się z ich ułożeniem w terenie.

a) magnetyczna – przy pomocy kompasu

b) topograficzna – przy użyciu obiektów topograficznych – most, kościół, rzeka, droga itp.

Zadanie:

1. Ile wynosi wysokość względna i bezwzględna – szczyt Śnieżki 1602 m, podnóże 682 m.

2. W jakiej skali jest mapa, jeżeli odległość rzeczywista między miastami wynosi 15 km, a na mapie 3 cm?

Tagi: , , , ,

Kategoria: Geografia, Mapa, Notatki z geografii, Podstawy geografii

Comments are closed.