Przeszłość geologiczna Polski

10 października 2017 | Autor Więcej

Temat: Przeszłość geologiczna Polski

 

W budowie geologicznej Polski wyróżnia się 3 wielkie struktury geologiczne :

·  platforma prekambryjska – Nizina Podlaska, Żuławy Wiślane

·  platforma paleozoiczna – Wyżyna Śląska, Sudety –obszar fałdowań  hercyńskich

·  obszar fałdowań  alpejskich (południe) – Tatry, Kotlina Sandomierska (zapadlisko przedkarpackie)

 

Granica między platformą  prekambryjską  a paleozoiczną – biegnie od Słupska po Lublin

Najstarsze skały w Polsce – gnejsy Gór Sowich (prekambr)

Paleozoik – skamieniałość przewodnia –  trylobit, wystąpiły ruchy górotwórcze:  kaledońskie (G. Świętokrzyskie) i  hercyńskie (Sudety), karbon –  węgiel kamienny (Wyżyna Śląska), perm –  sól kamienna (Kujawy),  miedź (Nizina Śląska),  działalność  wulkaniczna – kambr i karbon, dewon –  wapienie (G. Świętokrzyskie)

Mezozoik –skamieniałość przewodnia –  amonity, jura –  wapienie – Wyżyna Krakowsko – Częstochowska, Pieniny, Tatry, rozwój świata roślin i zwierząt ma lądach

Kenozoik

· paleogen – klimat ciepły, orogeneza alpejska, pokłady soli (Wieliczka, Bochnia), węgla brunatnego (Bogatynia, Bełchatów, Konin, Turek), popękanie Sudetów

· czwartorzęd – zlodowacenie Polski (plejstocen)

holocen – okres czwartorzędu, trwa dzisiaj

Tabela stratygraficzna

 

Pytania do lekcji:

1. Opisz położenie i granice Europy.

2. Opisz cechy położenia Polski – powierzchnia, liczba ludności

3. Pokaż skrajne punkty Polski i ich współrzędne.

4. Pokaż sąsiadów Polski przed i po 1989 r.

5. Podaj konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski.

6. Pokaż na mapie trzy wielkie struktury geologiczne na obszarze Polski i Europy.

7. Wymień najważniejsze wydarzenia ery paleozoicznej na terenie Polski.

8. Wymień najważniejsze wydarzenia ery mezozoicznej na terenie Polski.

9. Wymień najważniejsze wydarzenia ery kenozoicznej na terenie Polski

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Środowisko przyrodnicze Polski

Comments are closed.