Rozmieszczenie ludności w Polsce

19 grudnia 2017 | Autor Więcej

 Temat: Rozmieszczenie ludności w Polsce.

Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności:

a) przyrodnicze: rzeźba terenu, wody, klimat, gleby, surowce mineralne

b) pozaprzyrodnicze: poziom rozwoju przemysłu, migracje, możliwość  znalezienia pracy, administracyjne

 

Ludność  Polski rozmieszczona jest nierównomiernie- śr. 122 os./km2  (przyczyny ekonomiczne, warunki naturalne,

·  największa gęstość  zaludnienia: śląskie 376 os./km2 , mazowieckie, łódzkie, małopolskie

·  najmniejsza gęstość  zaludnienia: podlaskie, warmińsko – mazurskie, (59 os./km2)

Polska rozmieszczenie ludności

 

Gęstość zaludnienia  – ilość  osób przypadają ca na 1km2 powierzchni (liczba osób : powierzchnię)

Tagi: , , ,

Kategoria: Geografia, Ludność i urbanizacja, Notatki z geografii

Comments are closed.