Skład i budowa atmosfery

11 grudnia 2014 | Autor Więcej

Temat: Skład i budowa atmosfery – temperatura powietrza

Atmosfera – powłoka gazowa Ziemi, wykonująca ruch obrotowy z Ziemią

Skład atmosfery

Inwersja temperatury – zjawisko polegające na wzroście temperatury z wysokości (często występuje w kotlinach górskich)

Warstwy atmosfery:

Budowa atmosfery

a) Troposfera – do 6 km nad równikiem i 16 nad biegunami (tutaj kształtuje się pogoda, znajduje się tu  cała para wodna, chmury, temp. spada z wysokością 0,6ºC/100m, spada ciśnienie. Tworzą się pionowe ruchy powietrza zwane – prądami konwekcyjnymi

b) Stratosfera – w niej jest ozon, chroni on przed promieniowaniem UV

c) Mezosfera

d) Termosfera – występuje tu zjawisko zorzy polarnych, wzrost temp. od -80 do 1000ºC

e) Egzosfera – powyżej 800 km, powietrze tam jest bardzo rozrzedzone, temperatura spada do -273ºC czyli 0 Kelvina

Czynniki wpływające na temperaturę powietrza:

a) kąt padania promieni słonecznych – zależy od szerokości geograficznej

b) wysokość nad poziomem morza – im wyżej tym chłodniej, 0,6º/100m

c) prądy morskie – ciepłe prądy podnoszą temperaturę i opady,

d) oddalenie od mórz i oceanów – im bliżej morza, tym mniejsze amplitudy temperatur powietrza,

e) krążenie mas powietrza (cyrkulacja),

f) zachmurzenie.

Najcieplejsze rejony to strefa międzyzwrotnikowa, najchłodniejsze – okolice biegunów.

Izoterma – linia łącząca punkty o tej samej wartości temperatur.

Klimatogram – wykres przedstawiający przebieg temperatury i opadów.

Średnia temperatura – to suma temperatur podzielona przez ilość pomiarów.

Amplituda temperatury – to różnica między najwyższą i najniższą temperaturą.

 C –to Fahrenheit (32ºF) Kelvin (273ºK)

Klimat kontynentalny – duże średnie roczne amplitudy temperatury, mroźne zimy (Mongolia, Kazachstan)

Klimat morski – niewielkie średnie roczne amplitudy temperatury powietrza, częste mgły i opady deszczu (Francja, Wielka Brytania, Irlandia)

Zadanie:

1. Ile wynosi temperatura na szczycie Turbacza, jeżeli na wysokości 567 m n.p.m. jest + 5ºC?

2. Odczytaj z map klimatycznych temperatury stycznia i lipca w 3 dowolnie wybranych rejonach świata. Napisz wniosek dotyczący różnic i przyczyn.

Pytania do lekcji:

1. Podaj skład powietrza atmosferycznego.

2. Wymień nazwy warstw atmosfery.

3. Podaj nazwę warstwy atmosfery chroniącą przed promieniowaniem UV

4. Która z warstw atmosfery jest najważniejsza dla człowieka, uzasadnij?

5. Wymień czynniki kształtujące temperaturę Ziemi.

6. Co to jest klimatogram i jak się go rysuje?

7. Jak się oblicza średnią temperaturę powietrza?

8. Podaj różnice między klimatem kontynentalnym a morskim

Tagi: , ,

Kategoria: Atmosfera, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.