Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa

11 stycznia 2018 | Autor Więcej

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa

Mieszkańców Europy jednoczy wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Polska to kraj jednolity narodowościowo (99,3%), mniejszości narodowe (0,7%)
Mniejszość narodowościowa – ludność innej narodowości niż ludność danego kraju (Niemcy, Białorusini, Ukraińcy)
Mniejszość etniczna – grupa ludzi nie posiadająca obecnie własnego państwa, posiadająca odrębność historyczną, kulturową – Romowie, Tatarzy, Łemkowie, Karaimi
Grupa etniczna – ludność cechująca się poczuciem odrębności ( strój, elementy architektury, dialekt)

 

Struktura wyznaniowa
88,6% katolicy – Częstochowa, kościół, ksiądz
b) 1,3% prawosławni – Grabarka, cerkiew, pop
c) 0,4% Kościół Ewangelicko – Augsburski – Górny Śląsk, Śląsk Opolski
d) Judaizm – Łódź, synagoga, rabin,
e) Islam – Bohoniki, meczet, mufti

 

Pytania do lekcji.
1. Omów strukturę narodowościową Polski.
2. Pokaż na mapie województwa zamieszkiwane przez mniejszości narodowe.
3. Co to jest mniejszość etniczna – wymień przykłady.
4. Omów strukturę wyznaniową w Polsce. 

Tagi: , , ,

Kategoria: Geografia, Ludność i urbanizacja, Notatki z geografii

Comments are closed.