Surowe środowisko Europy Północnej

13 lutego 2013 | Autor Więcej

KRAJE SKANDYNAWSKIE

Norwegia, Szwecja, Finlandia, Islandia i Dania

ŸCiepły prąd Północnoatlantycki, powoduje znaczne ocieplenie klimatu i dociera aż do portu Narwik, dzięki czemu, prawie nigdy nie zamarza mimo że jest znacznie wysunięty poza północne koło podbiegunowe

ŸDbanie o zdrowie i środowisko: profilaktyka – zapobiegają chorobom, obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne, bezpłatne leczenie, prawidłowe odżywianie się (ryby i owoce morza), pierwsze parki narodowe Europy, oczyszczanie ścieków 80%-90%, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom transgranicznym – zanieczyszczenia, które przez wiatr przenoszone są z jednego państwa do innych

Ÿ Ze względu na klimat, położenie i ukształtowanie powierzchni, państwa te są słabo zaludnione

Norwegia

Królestwo Norwegii – Oslo – 4,6 mln mieszkańców – 323,8 tys. km² – język norweski

Wybrzeża fiordowe – wybrzeże urozmaicone zatokami, powstałe przez zatopienie dolnych odcinków dolin polodowcowych – bezpieczne cumowanie – atrakcja turystyczna

Do Norwegii należy m.in. archipelag Svalbard 2/3 powierzchni Norwegii zajmują Góry Skandynawskie 100% energii z elektrowni wodnych – potencjał energetyczny rzek

Od 1977 wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie Morza Norweskiego i Północnego

Największe miasta – Olso, Bergen, Trondheim, port Norwik 20 tys. Saamów (Lapończyków) – niski wzrost, czarne włosy, utrzymują się z chowu reniferów

Jedyny kraj Skandynawski, który NIE należy do Unii Europejskiej

Szwecja

Królestwo Szwecji – Sztokholm – 9 mln mieszkańców – 450,3 tys. km² – język szwedzki

Największy i najludniejszy kraj skandynawski Należą do niej dwie wyspy, Gotlandia i Olandia oraz tysiące drobnych wysp, szerów

Wybrzeża szerowe – niskie, skaliste wysepki przybrzeżna

Poprzez prąd północno atlantycki – występowanie anomalii termicznych – różnice między temperaturą powietrza danej miejscowości a przyjętą za normalną temperaturę dla tej szerokości geograficznej

Największe jeziora polodowcowe – Wener i Wetter

W Kirunie wydobywane są się rudy żelaza, najważniejszy surowiec mineralny Szwecji

Produkcja samochodów Volvo

73% kraju pokrywają lasy – niedźwiedzie brunatne, rysie i wilki – 23 parki narodowe – 86%ludności korzysta z oczyszczalni ścieków

Finlandia

Republika Finlandii – Helsinki – 5,2 mln mieszkańców – 338,1 tys. km² – język fiński i szwedzki

Kraj jezior – 60 tysięcy jezior 75% powierzchni zajmują bagna i lasy – najwięcej w Europie

Lasy są największym bogactwem naturalnym kraju – przemysł drzewny

Duży rozwój technologii – telefony Nokia

Renifery, łosie, rysie, wilki, niedźwiedzie

Dania

Królestwo Danii – Kopenhaga – 5,4 mln mieszkańców – 43,1 tys. km² – język duński

Położona jest na półwyspie Jutlandzkim Należy do niej ogromna ilość wysp – Zelandia, Fionia, Lolland, Bornholm / posiadłości zamorskie – Grenlandia i Wyspy Owcze

93% kraju zajmują grunty orne – morski, łagodny klimat – średnio żyzne gleby

Wykorzystywanie energii słonecznej lub wiatrowej

Uprawy – pszenica, jęczmień, buraki cukrowe i żyto; rozwinięte sadownictwo

Hodowle – bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu 

Islandia

Republika Islandii – Rejkiawik – 295 tys. mieszkańców – 102,9 tys. km² – język islandzki

Jest państwem wyspiarskim

Obszar trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów i gejzerów

Energia geotermiczna – wykorzystywanie gorącej wody gejzerów jako źródła ogrzewania i ciepłej wody

10% kraju zajmują lodowce

Główną dziedziną gospodarki jest rybołówstwo i przemysł rybny 

Niesprzyjające dla działalnoci człowieka warunki przyrodnicze: Sprzyjające działalności człowieka:
a) położenie w zasięgu klimatu okołobiegunowego i umiarkowanego chłodnego, – niskie temperatury,krótkie i chłodne lato, noc polarna – łagodzone przez wpływy ciepłych prądów morskich (Północnoatlantyckiego i Norweskiego) – podwyższają temperaturę.- typowa roślinność: tundra i tajga- krótki okres wegetacji – (ilość dni w ciągu roku z temperaturą odpowiednią do wzrostu roślin)b) górzyste ukształtowanie znacznej powierzchni tego regionu (G. Skandynawskie)

  • liczne lodowce górskie,
  • strome zachodnie wybrzeże fiordowe
  • liczne i zasobne w wodę rzeki
  • dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań sieć drogowa bardzo dobrze rozwinięta – długie mosty i podmorskie tunele

Na nielicznych obszarach nizinnych prowadzi się działalność rolniczą: uprawa jęczmienia i owsa. Ważną rolę odgrywa specjalne doświetlanie i ogrzewanie w szklarniach (pomidory, sałata, ogórki i kwiaty)

Pszenica i buraki cukrowe – południowe krańce Szwecji i Danii.

Znaczenie odgrywa hodowla bydła i reniferów (północ) – Lapończycy.

a) położenie na wyspach i półwyspach – morze podstawą gospodarki, dzięki zasobnym łowiskom – wpływ na rozwój rybołówstwa, rozwój transportu morskiego, połączeń promowych, przemysłu stoczniowegob) wystpowanie bogactw naturalnych:

  • surowce mineralne – ropa naftowa i gaz ziemny – szelf Morza Północnego – Norwegia
  • ruda żelaza – Szwecja – Kirusa i Gallivare
  • dobrze rozwinięty przemysł wysokich technologii – fińska Nokia, szwedzki Ericsson połączony z japońskim Sony,
  • produkcja samochodów – Volvo, Saab, Scania
  • największy udział w tworzeniu PKB mają: transport, finanse, handel i turystyka

b) duże obszary leśne – podstawą rozwoju przemysłu meblarskiego i celulozowo – papierniczego.

Zadania:

1. Określ współrzędne geograficzne – dwóch wybranych miast skandynawskich.

2. Określ rozciągłość południkową  miedzy tymi miastami.

 

Pytania do lekcji:

1. Wymień państwa skandynawskie i krótko scharakteryzuj?

2. Wymień czynniki niesprzyjające działalności człowieka na północy Europy.

3. Wymień czynniki sprzyjające działalności człowieka na północy kontynentu.

4. Korzystając z map porównaj cechy środowiska przyrodniczego Norwegii i Finlandii.

Tagi: ,

Kategoria: Europa, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.