Ukształtowanie powierzchni Polski

17 października 2017 | Autor Więcej

Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski

Polska jest krajem nizinnym (91% powierzchni) – tworzą Niż Polski. Nachylona jest z południa na północny – zachód. Najwyżej wzniesiony punkt- Rysy 2499m w Tatrach (Karpaty)  – najniższy wieś  Raczki Elbląskie – 1,8 m p.p.m.

Cechą  ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ form ukształtowania powierzchni.

Sześć pasów ukształtowania powierzchni

1. Pobrzeża – Szczecińskie, Koszalińskie i Gdańskie (działalność  lądolodu, wiatru, Bałtyku i rzek)

2. Pojezierza – Mazurskie, Pomorskie, Wielkopolskie (lądolód)

3. Niziny – Wielkopolska, Śląska, Mazowiecka, Podlaska, Polesie Lubelskie – (procesy denudacyjne)

Trzy pierwsze pasy należą  do Niżu Polskiego

4. Wyżyny – Śląska, Krakowsko – Częstochowska, Małopolska, Lubelska z Roztoczem (różnorodność skał)

5. Kotliny – Sandomierska, Oświęcimska łączy je Brama Krakowska – (ruchy górotwórcze)

6. Góry – Karpaty (fałdowanie alpejskie) i Sudety (Śnieżka 1602m) oddzielone Bramą  Morawską  – Góry Świętokrzyskie (fałdowanie kaledońskie i hercyńskie)

 

Pytania do lekcji:

1. Omów najważ niejsze cechy rzeź by powierzchni Polski.

2. Wymień  charakterystyczne cechy rzeź by Niż u Polskiego.

3. Pokaż  na mapie pasy ukształtowania powierzchni Polski.

4. Pokaż  na mapie krainy geograficzne wchodzą ce w skład pasa….

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Środowisko przyrodnicze Polski

Comments are closed.