Urbanizacja w Polsce

8 lutego 2018 | Autor Więcej

Temat: Urbanizacja w Polsce.

Pierwsze miasta – to centra wymiany towarów rolniczych (Grecja, Rzym, Paryż, Lyon, Londyn)

Urbanizacja – proces rozwoju istniejących miast, powiększanie granic, powstawanie nowych, upowszechnianie miejskiego trybu życia
Europa – 74%, Polska – 61%

Urbanizacja

Wskaźnik urbanizacji – % udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności.  Największy – śląskie, najniższy podkarpackie.

Największe miasta – Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań

Rodzaje miast Liczba mieszkańców Liczba miast Łączna liczba mieszkańców w tych miastach
Wielkie – rozległe, gęsto zaludnione, wielofunkcyjne metropolie o charakterze stolicy dużego obszaru, np. państwa; (w Polsce tylko Warszawa) > 1 mln 1 1 715 517
Duże – ośrodki usługowo-przemysłowe i kulturalno-naukowe ze strefą podmiejską, często będące stolicą dużego regionu 500 tys. – 1 mln 4 2 659 353
200–500 tys. 12 3 502 077
Średnie – ośrodki usługowo-przemysłowe, niekiedy bez strefy podmiejskiej, stolice na ogół mniejszych regionów 100–200 tys. 22 2 996 145
50–100 tys. 48 3 240 744
Małe – ośrodki przemysłowo-usługowe, często rozwinięte na bazie jednej gałęzi przemysłu; stolice powiatów 20–50 tys. 136 4 256 885
10–20 tys. 186 2 705 750
Bardzo małe – ośrodki lokalne wyraźnie wyróżniające się na tle okolicznych wsi; często posiadające cechy wiejskie, np. liczną zabudowę zagrodową; siedziby gmin miejsko-wiejskich < 10 tys. 499 2 260 050
Miasta razem: 908 23 336 521

Zespoły miejskie: aglomeracje (monocentryczne) zespół miejski złożony z centralnego ośrodka i miast podrzędnych (warszawska, krakowska), konurbacja (aglomeracja policentryczna)– wszystkie miasta mają równe prawa (Górnośląska, Trójmiejska)

Zespoły miejskie

Funkcje miast:

  • administracyjna – siedziby władz, urzędów, sądów i innych instytucji;
  • handlowa – sklepy małe i duże (super- i hipermarkety, dyskonty, galerie i pasaże handlowe), giełdy, targowiska, bazary, hurtownie;
  • biznesowa – banki i inne instytucje finansowe, zarządy firm, centra konferencyjne;
  • komunikacyjna – krzyżowanie się dróg i linii kolejowych, dworce kolejowe i autobusowe, przy większych miastach porty lotnicze, nad wodami porty morskie lub rzeczne;
  • naukowa – szkoły wyższe, placówki badawcze, laboratoria, parki technologiczne;
  • kulturalna – kina, teatry, opery, filharmonie, galerie, muzea, zabytki;
  • turystyczna – hotele, placówki gastronomiczne, parki rozrywki i inne atrakcje.

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Ludność i urbanizacja, Notatki z geografii

Comments are closed.