Wewnętrzne i zewnętrzne migracje Polaków

9 stycznia 2018 | Autor Więcej

Temat: Wewnętrzne i zewnętrzne migracje Polaków.

 

Migracja  – przemieszczanie się  ludności:

a) wewnętrzne (w obrębie kraju – ze wsi do miast, z miast na wieś) – obecnie dezurbanizacja  – chęć  zamieszkania z dala od miasta

Saldo migracji

b) zewnętrzne (przyczyny polityczne, ekonomiczne – zarobkowe)

Kierunki migracji

 

deportacje  – przymusowe przesiedlenie ludności,

repatriacje  – powrót do ojczyzny osób, które w wyniku działań  wojennych znalazły się  poza jej granicami,

 

emigracja  – opuszczenie miejsca dotychczasowego zamieszkania i wyjazd za granicę  (18,6 tys.) – 2009r

imigracja  – przybycie do nowego kraju (17,4 tys.)

 

Największe skupiska Polonii : Niemcy, USA (Chicago), Kanada, Brazylia (Litwa, Białoruś , Ukraina)

Imigranci – Ukraina, Białoruś , Rosja,, obecnie: Wietnam, Chiny, Armenia

 

Skutki:

a) pozytywne  – osiągnięcie wyższego statusu materialnego, podniesienie swoich kwalifikacji, rozwój firm świadczących usługi transportowe

b) negatywne  – brak młodych ludzi do pracy, fachowców (kelner, hydraulik, robotnik budowlany), wzrost liczby eurosierot

 

 

Pytania do lekcji:

1. Wyjaśnij pojęcie migracja

2. Dokonaj podziału migracji

3. Wyjaśnij róż nicę między repatriacją a deportacją .

4. Podaj pozytywne i negatywne skutki migracji zewnętrznych.

5. Wymień kraje z najliczniejszą liczbą Polonii.

6. Kim byli Ernest Malinowski i Benedykt Dyboski?

 

Tagi: , , ,

Kategoria: Geografia, Ludność i urbanizacja, Notatki z geografii

Comments are closed.