Współrzędne geograficzne

7 września 2017 | Autor Więcej

Temat: Współrzędne geograficzne.

Globus – wierny model Ziemi

Siatka geograficzna – układ południków i równoleżników na globusie

Siatka kartograficzna –układ południków i równoleżników na mapie

Równoleżniki:

  • linie w kształcie okręgów biegnące ze wschodu na zachód
  • są różnej długości
  • równik dzieli Ziemię na półkulę północną i południową
  • wyznaczają szerokość geograficzną

Południki:

  • wszystkie mają taką samą długość,
  • mają kształt półokręgów zbiegających się na biegunach
  • południk zero dzieli Ziemię na półkulę wschodnią i zachodnią
  • wyznaczają długość geograficzną.

Współrzędne geograficzne – to długość i szerokość geograficzna

Szerokość geograficzna – może być północna lub południowa i mieć wartości od 0 – 90° N lub S

Długość geograficzna – może być wschodnia lub zachodnia i mieć wartości od 0 – 180° E lub W

Współrzędne

Współrzędne

 na południku odpowiada 111,2 km

GPS – urządzenie odbierające sygnał (minimum z 3 satelitów nawigacyjnych), umożliwiające określenie współrzędnych geograficznych, prędkość i kierunek przemieszczania się (odbiór z 4 umożliwia określenie wysokości n.p.m.)

Azymut geograficzny – liczony jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara – od kierunku północy , jego wartość wyrażana jest w mierze kątowej

Zadanie:

1. Odczytaj współrzędne geograficzne 5 wybranych stolic położonych na różnych kontynentach.

2. Wykonaj ćwiczenie na stronie internetowej interklasa.pl

 

Pytania do lekcji:

1. Czym różni się siatka geograficzna od kartograficznej?

2. Wymień cechy południków (podaj też te wspólne z równoleżnikami)

3. Wymień cechy równoleżników (podaj też te wspólne z południkami)

4. Do czego służy GPS?

 

Tagi: , , , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Podstawy geografii

Comments are closed.