Zielone płuca świata – Brazylia

17 listopada 2013 | Autor Więcej

Temat: Zielone płuca świata – Brazylia

Stolica Brasilia (żółtoczerwone drewno),

75% ludności mieszka wzdłuż wybrzeża atlantyckiego (od Porto Alegre do Fortalezy), zamieszkany przez potomków portugalskich, Metysów i Mulatów.

Największe państwo Ameryki Południowej najdłuższa na świecie rzeka Amazonka, największa na świecie nizina aluwialna, wyżyna Gujańska i Brazylijska. W zasięgu klimatu równikowego (selva – las równikowy), Wyżyna Brazylijska i Gujańska – klimat podrównikowy z sawanną (campos), na północnym wschodzie Wyżyny Brazylijskiej suchy las i krzewy – caatinga

Struktura zatrudnienia:

  • najważniejszą gałęzią gospodarki są usługi 66%,
  • rolnictwo 20%, czołowy producent żywności na świecie (kawa, trzcina cukrowa, soja i kukurydza),
  • duże znaczenie ma hodowla bydła,
  • przemysł 14%
  • ważne bogactwa naturalne,
  • przemysł górniczy i hutniczy, energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy,

Największe zaludnienie wschodnie wybrzeże:

  • największe miasta Sao Paulo i Rio de Janeiro
  • 86% ludności żyje w miastach – efekt napływu ludzi ze wsi do miast

Problemy wielkich miast:

a) przeludnienie

b) powstanie dzielnic nędzy zwanych favelami (brak kanalizacji, bieżącej wody, elektryczności),

Favela

c) złe warunki higieniczne,

d) utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej

e) wzrost przestępczości i patologii społecznych

f) problem z odpadami komunalnymi, ściekami, hałas

 

Interior – polityka rządu Brazylii polegająca na zachęcaniu rolników do przenoszenia się na obszar Amazonii, aby ją zagospodarować, poprzez sprzedawanie ziemi za małe pieniądze oraz chęci zmniejszenia liczby ludności miast.

 

Wylesianie Amazonii – konflikt między ekonomią a ekologią.

Przyczyny: hodowla bydła, uprawa soi, pozyskiwanie drewna wydobycie surowców mineralnych, rozwój transportu poprawa życie lokalnej społeczności, wykarczowanie 1/5 z 4,1 mln km2 Amazonii

Skutki: (zagłada Indian, zmniejszenie ilości produkowanego tlenu, zwiększanie ilości CO2, ginięcie gatunków żyjących w lesie równikowym)

 

Pytania do lekcji:

1. Omów położenie i najważniejsze cechy Brazylii.

2. Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia ludności Brazylii.

3. Podaj trzy przykłady problemów, z którymi borykają się mieszkańcy wielkich miast.

4. Wymień pozytywne i negatywne konsekwencje zagospodarowania Amazonii.

 

 

Zadanie:

1. Na podstawie dostępnych źródeł geograficznych opisz ciekawostkę Brazylii.

 

Tagi: ,

Kategoria: Ameryka, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.