Zlodowacenia na obszarze Polski.

12 października 2017 | Autor Więcej

 Temat: Zlodowacenia na obszarze Polski.

Czwartorzęd dzieli się  na plejstocen (epoka lodowcowa ) i holocen.

Glacjał  – wkraczanie lą dolodu

Interglacjał  – wycofywanie się  lądolodu – skutek ocieplania klimatu.

Zlodowacenia:

a) południowopolskie – sięgnęło po Sudety i Karpaty – rzeźba staroglacjalna (zniszczone formy polodowcowe) – objął największy obszar Polski

b) środkowopolskie – zatrzymało się  na wyżynach

c) północnopolskie (bałtyckie) – najmłodsze dlatego ma rzeźbę młodoglacjalną

 

 

Elementy rzeźby młodoglacjalnej na nizinach:

a) akumulacyjne (osadzone)

·  pagóry moreny czołowej – Wieżyca 329m, Dylewska Góra

·  obszary moreny dennej – płaskie tereny

·  głazy narzutowe – eratyki

·  sandry – rozległe piaszczyste pola naniesione przez wody płynące z topniejącego lądolodu

·  ozy – długie i wąskie wały

·  kemy – pagórki

b) erozyjne (niszcząca)

· pradoliny  – doliny równoległe do czoła lą dolodu – Toruńsko – Eberswaldzka, Warszawsko – Berlińska

·  jeziora rynnowe – Hańcza, Gopło

·  jeziora morenowe – Śniardwy i Mamry

 

 

 

Elementy rzeźby polodowcowej w górach: Tatry i Karkonosze

·  U- kształtne doliny – nim płynął jęzor lodowcowy

·  Jeziora cyrkowe – w zagłębieniach po dawnym polu firnowym

·  Doliny zawieszone

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Środowisko przyrodnicze Polski

Comments are closed.