Walory turystyczne Polski

9 kwietnia 2018 | Autor Więcej

Walory turystyczne Polski

Podział turystyki

WALORY PRZYRODNICZE:

a) walory ukształtowane bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka:

– osobliwości flory i fauny,

– skałki i grupy skał,

– wąwozy, doliny i przełomy rzeczne,

– wodospady, źródła i wywierzyska,

– jaskinie i groty,

– głazy narzutowe i głazowiska,

– inne obiekty geologiczne,

b) grupa walorów utworzonych przez człowieka:

– parki zabytkowe,

– muzea i zbiory przyrodnicze,

– ogrody botaniczne,

– ogrody zoologiczne,

c) grupa walorów w której ingerencja człowieka występuje w stopniu nie wpływającym na zasadzie na charakter     i znaczenie samego waloru:

– punkty widokowe.

– parki narodowe,

– parki krajobrazowe.

 

WALORY KULTUROWE:

– muzea i rezerwaty archeologiczne,

– muzea etnograficzne, skanseny i ośrodki twórczości ludowej,

– zabytki architektury i budownictwa,

– muzea sztuki i zbiory artystyczne,

– muzea biograficzne,

– obiekty unikatowe i muzea specjalistyczne,

– obiekty historyczno-wojskowe,

– miejsca i muzea martyrologii,

– zabytki działalności gospodarczej i techniki,

– współczesne imprezy kulturalne,

– miejsca pielgrzymkowe.

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Tagi: , , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Polska

Comments are closed.