Niemcy potęga gospodarcza

2 marca 2013 | Autor Więcej

Temat: Niemcy – potęga gospodarcza.

Polska graniczy z 7 pastwami. Z większością sąsiadów należy do Unii Europejskiej i strefy Schengen (brak kontroli granicznej), ONZ, NATO, Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego.

Niemcy – państwo związkowe (land) – 16, na północy Nizina Niemiecka z krajobrazem polodowcowym, na południe średniogórze Niemieckie, Wyżyna Bawarska i Alpy. Klimat umiarkowany ciepły.

Stolica: Berlin

stość zaludnienia 231 os./km2

Urbanizacja 88%

 

Czynniki rozwoju gospodarczego Niemiec:

– należą do najbardziej rozwiniętych krajów świata – 4 miejsce PKB, 72% zatrudnionych w usługach

a) udział w planie Marshalla – plan pomocy USA dla RFN zniszczonej po II wojnie wiatowej polegającej na udzieleniu niskoprocentowych pożyczek (cud gospodarczy – gwałtowny wzrost rozwoju gospodarczego dzięki gospodarce wolnorynkowej, przedsiębiorczości i pracowitoci narodu niemieckiego, napływ siły roboczej z krajów śródziemnomorskich)

b) członkostwo w organizacjach międzynarodowych – Unia Europejska

c) dogodne warunki przyrodnicze

d) położenie w centrum Europy – ułatwia wymianę handlową

e) pracowitość i przedsiębiorczość mieszkańców

f) gospodarka wolnorynkowa.

 

Podstawa gospodarki:

a) sektor usług wytwarza 70% PKB (usługi finansowe – Frankfurt/n. Menem) – siedziba Europejskiego Banku Centralnego

b) dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna – jedne z najlepiej zaprojektowanych na świecie sieci autostrad, gęsta sieć kolejowa, duża liczba lotnisk

c) duże znaczenie handlu zagranicznego – partnerzy Niemiec: Francja, USA, Wielka Brytania, od 2004 wzrost handlu z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, znaczenia nabierają stosunki z Chinami i Indiami.

d) turystyka – pierwsze miejsce w świecie pod względem wydatków na wyjazdy

 

Przemysł:

– rozwój w XIX w. na bazie bogatych złóż surowców mineralnych,

– elektromaszynowy, samochodowy i wysokiej technologii

– waż funkcję pełni energetyka i przemysł chemiczny (koncern BASF w Ludwigshafen)

– ośrodki –rejon Monachium, Stuttgartu, Norymbergii (high – tech., samochodowy) oraz Hamburga (rafineryjny i stoczniowy).

 

Zagłębie Ruhry – część Nadreńsko – Westfalskiego Okrgu Przemysłowego – jednego z największych na świecie. Powstał na bazie złóż węgla kamiennego. Początkowo dominacja górnictwa, hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych, przemysłu maszynowego, chemicznego i energetyki. Dzięki postępowi technologicznemu w latach 60 nastąpiła restrukturyzacja przemysłu – rozwój przemysłu elektronicznego, farmaceutycznego („apteka świata”) i precyzyjnego

Rolnictwo – bardzo dobrze rozwinięte – korzystne warunki klimatyczne, ukształtowanie powierzchni, gleby, wysoka mechanizacja, stosowanie nawozów sztucznych – największy na świecie producent chmielu, żyta, pszenicy, ziemniaków. Czołowy producent mięsa wieprzowego.

 

Przyczyny spadku gospodarczego:

a) konieczność przebudowy gospodarki wschodniej części kraju,

b) konkurencyjność tanich rynków pracy, np. Chin

c) światowy kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 r.

 

Problemy społeczne:

  • spadek współczynnika urodzeń – ujemny przyrost naturalny (wśród ludności niemieckiej), wśród imigrantów (Turcy wskaźnik urodzeń wysoki),
  • starzenie się  społeczeństwa – wzrost liczby ludności powyżej 65 roku – zaczyna brakować ludzi do pracy

Gastarbeiter – cudzoziemiec na emigracji zarobkowej w Niemczech (np. Turcy)

 

Zadania:

1. Podaj współrzędne geograficzne stolicy Niemiec.

2. Na jakiej wysokości góruje Słoce w Berlinie 22VI ?

3. Oblicz rozciągłość równoleżnikową między Berlinem a Bremą.

4. Oblicz odległość rzeczywistą między Monachium a Hamburgiem.

 

Pytania do lekcji:

1. Opisz położenie i cechy Niemiec.

2. Wymień czynniki rozwoju gospodarczego Niemiec.

3. Co stanowi podstawę gospodarki Niemiec?

4. Scharakteryzuj przemysł i rolnictwo Niemiec.

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Sąsiedzi Polski

Comments are closed.