Rzeki świata

2 marca 2013 | Autor Więcej

Temat: Rzeki świata.

Pojęcia:

Rzeka – ciek wodny płynący korytem od źródła do ujścia.

Rzeka główna – rzeka bezpośrednio wpadająca do morza.

Dorzecze – teren skąd małe rzeki wpadają do rzeki głównej.

Zlewisko – teren skąd wszystkie rzeki spływają do jednego zbiornika.

Dział wodny – wypukła forma terenu rozgraniczająca dwa sąsiednie dorzecza.

Obszar bezodpływowy – teren skąd rzeki nie odpływają do morza, kończą bieg w jeziorze, na pustyni.

Reżim rzeczny – czynnik, który zasila wodę w rzece (np. deszcz, lodowiec, monsun) – śnieżny, deszczowy, deszczowo – monsunowy

 

Rzeki:

a) stałe – klimat równikowy i umiarkowany

b) okresowe – sawanna – wystpują w porze wilgotnej

c) epizodyczne – na pustyniach

 

Najdłuższe rzeki: Amazonka 7025km, Nil 6671km, Jangcy, Missisipi – Missouri

 

Gospodarcze wykorzystanie rzek – żegluga, hydroelektrownie (trzech Przełomów)

 

Powódź – gwałtowny przybór wody w rzece –(sposoby zapobiegania -budowa sztucznych zbiorników retencyjnych, wały przeciwpowodziowe, ograniczenie zabudowy wzdłuż rzek)

a) roztopowe – wiosną (na nizinach)

b) opadowe – latem (góry)

 

Zadanie domowe:

1. Oblicz różnicę czasu słonecznego i strefowego między Delhi a Limą

2. W jakiej skali wykonano mapę, jeżeli odległość z punktu A do punktu B wynosi 4cm, a w rzeczywistoci wynosi 400km.

 

Pytania do lekcji:

1. Co to jest rzeka, dorzecze, obszar bezodpływowy, zlewisko, dział wód, reim rzeczny?

2. Omów zaleno midzy sieci rzeczn a warunkami klimatycznymi.

3. Czym róni si rzeka okresowa od epizodycznej?

4. Omów gospodarcze znaczenie rzek.

5. Poka najdłusze rzeki poszczególnych kontynentów.

 

Tagi: ,

Kategoria: Geografia, Hydrosfera, Notatki z geografii

Comments are closed.