Podstawy języka html

9 marca 2013 | Autor Więcej

Znaczniki

Język HTML  został opracowany tak, aby jego elementy w żaden sposób nie naruszały zasady, mówiącej, że dokumenty WWW muszą byc czystymi plikami tekstowymi. Stosowanie tego jezyka polega na umieszczaniu w odpowiednim miejscu specjalnych słów – poleceń, które nakazują przeglądarce internetowej właściwe interpretowanie tekstu. Słowa te, to tak zwane znaczniki. Przeglądarka nie wyświetla znaczników w treści dokumentu, lecz je interpretuje. Znaczniki umieszcza się miedzy „nawiasami trójkątnymi” (znaki mniejszy <, wiekszy >), co odróżnia je od pozostałego tekstu dokumentu.

W pracy z dokumentami HTML obowiązuje zasada: jesli coś zostało otwarte, to musi byc zamknięte. W myśl tej zasady większość znaczników występuje parami: znacznik początkowy i końcowy, a miedzy nimi tekst, który ma być wyróżniony w sposób określony przez znaczniki.

Przy tworzeniu stron WWW musimy pamiętać o trzech zasadach:
– wszystkie nazwy, rozszerzenia piszemy zawsze małymi literami;
– w nazwach plików nie używamy spacji;
– nazwy plików piszemy bez polskich liter.

Struktura pliku

Struktura pliku w języku HTML ma następujący wygląd:

<html>

<head>

<title> Tu wpisujemy tytuł strony</title>

</head>

<body>

</body>

</html>

 Część nagłówkowa <head>

Pomiędzy znacznikami nagłówkowymi <HEAD> </HEAD> umieszcza się dodatkowo:
– <TITLE> Nasza pierwsza strona </TITLE>. Tekst umieszczony pomiędzy tymi znacznikami będzie wyświetlony na pasku tytułowym przeglądarki.
– <META>, znacznik służący do definiowania strony kodowej. Nie posiada znacznika zamykającego.

Znaczenie znacznika META:
– <META http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=iso-8859-2″>Znacznik informujący przeglądarkę o obsłudze polskich znaków.
– <META NAME=”Keywords” CONTENT=”wyrazy”> Znacznik powodujący szybsze i łatwiejsze wyszukanie naszej strony w przeglądarce.
– <META NAME=”Description” CONTENT=”opis”> Znacznik wyświetlający „opis” strony po znalezieniu jej przez wyszukiwarkę.
– <META NAME=”Author” CONTENT=”dane osoby”> Znacznik informujący o autorze strony.
– <META NAME=”Generator” CONTENT=”edytor”> Znacznik ten informuje w jakim edytorze została utworzona strona.
– <META NAME=”Language” CONTENT=”pl”> Znacznik informuje w jakim języku została utworzona strona.

 Główna część wyświetlana w przeglądarce <body>

W części <BODY> </BODY> umieszczamy tekst, rysunki i inne obiekty graficzne – wszystko to, co ma pojawić się na stronie.
Przykładowe użycie znacznika <BODY>:
1. <body bgcolor=”należy podać kolor”> zmiana koloru tła;
2. <body background=”nazwa pliku z rozszerzeniem”> obrazek ustawiony jako tło;
3. <body leftmargin=”szerokość w pikselach”> ustalenie lewego marginesu;
4. <body topmargin=”szerokość w pikselach”> ustalenie górnego marginesu;
5. <body rightmargin=”szerokość w pikselach”> ustalenie prawego marginesu.

Przykłady podstawowych znaczników

Pomiędzy <BODY> </BODY> umieszcza się różne znaczniki. Oto niektóre z nich.
– <P> akapit </P>
– <BR> oznacza przejście do następnego wiersza (linii). Nie ma znacznika zamykającego.
– <B> pogrubienie </B>
– <I> pochylenie</I>
– <U> podkreślenie </U>
– <STRIKE> przekreślenie </STRIKE>
– <MARQUEE> wędrujący tekst </MARQUEE>
– <SUP> indeks górny </SUP>
– <SUB> indeks dolny </SUB>
– <TT> stała szerokość niezależna od rzeczywistej szerokości czcionki </TT>
– <BIG> powiększenie </BIG>
– <SMALL> pomniejszenie </SMALL>
– <CITE> cytat </CITE>
– <EM> rodzaj pochylenia </EM>
– <Font> czcionka </FONT>
– <Font color=”kolor”> tekst kolorem </FONT>
– <Font size=”wielkość”> tekst o wyznaczonej wielkości</FONT>
– <Font face=”krój czcionki”> tekst rodzaj </FONT>

Tagi: ,

Kategoria: Informatyka, Notatki z informatyki, Strony internetowe

Comments are closed.