Struktura zatrudnienia i bezrobocie

8 lutego 2018 | Autor Więcej

Temat: Struktura zatrudnienia i problem rynku pracy.

Struktura zatrudnienia – liczba ludności pracującej w poszczególnych sektorach wyrażona w procentach. (rolnictwie, przemyśle i usługach)
Do 1930 najwięcej osób w Polsce pracowało w rolnictwie.1930 -70%, 1950 – 57%, 2009 – 15%
Usługi – Norwegia Wielka Brytania 80% – Polska 58%

Bezrobocie

Bezrobocie (11,9)% –czas kiedy osoba w wieku produkcyjnym nie ma pracy (największe w północnej Polsce: warmińsko-mazurskie i zachodnia Polska), najniższe –mazowieckie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie

Przyczyny:
· przemiany gospodarcze po 1989 r,
· wprowadzenie zasad wolnego rynku,
· zacofanie technologiczne polskiej gospodarki
· likwidacja PGR-ów

Bezrobocie ukryte – ludzie nie mający zatrudnienia, nie zarejestrowani w rzędzie pracy

Stopa bezrobocia – procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo.

Skutki bezrobocia:
· przestępczość
· alkoholizm,
· rozpad rodzin,
· emigracje zarobkowe

Pytania do lekcji:
1. Omów zmiany w strukturze zatrudnienia w latach 1930 – 2009)
2. O czym mówi wskaźnik struktury zatrudnienia?
3. Wymień przyczyny bezrobocia w Polsce.
4. Wyjaśnij pojęcia: stopa bezrobocia, bezrobocie ukryte, ludność aktywna zawodowo.

Tagi: , , ,

Kategoria: Geografia, Ludność i urbanizacja, Notatki z geografii

Comments are closed.